Gotlands Energi AB

Varumärke:

Gotlands energi är en aktör inom elbranschen som ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är med under hela processen från strategi till produktion i ett nära och kreativt samarbete med kunden.

Uppdrag:

Vi jobbar både med kommersiella och rent informativa budskap till Geabs kunder som främsta målgrupp. I vårt uppdrag ingår allt från att bygga vidare på relationen med deras kunder till strategisk rådgivning, kampanjplanering, färdiga original och varumärkesbyggnad. Vi hjälper även Geab med mässor och utställningar.

Exempel:

Vi har tagit fram en sladdkarta som illustrerar Geabs spridning över hela ön. Under våren 2015 lanserade vi även ett nytt kommunikationskoncept, där vi introducerade familjen Ström för att belysa Geabs närvaro i vardagen. Fortsättningsvis har familjen använts som en röd tråd i olika kampanjer, exempelvis Idrottsel.