Region Gotland

Varumärke:

Vi har varit Region Gotlands upphandlade reklam- och kommunikationsbyrå sedan 2011. Region Gotlands kommunikation riktar sig till samhällets alla olika byggstenar och är därför en givande och viktig kund att jobba med.

Uppdrag:

Många projekt som vi jobbar med inom Region Gotland bidrar till samhällsnytta där vårt uppdrag ofta är att vara bollplank och rådgivare i de strategiska delarna kring kommunikation. Vi producerar allt från enklare annonser till större kampanjer, där viktiga budskap kombineras med kreativitet, allt inom ramen för regionens grafiska profil. Vi är även med och planerar samt producerar material till den årliga Almedalsveckan.

Exempel:

Den lyckade kampanjen Spara vatten som vi påbörjade för drygt två år sedan, när man såg att vattensituationen på ön var på väg att bli akut. Vi gick då ut med information och en uppmaning att spara på sitt vatten vilket har lyckats de två senaste åren då tillgången varit väldigt låg. Det vi adderade på redan förra året i kommunikationen är att vi satte målet att få till en beteendeförändring hos medborgare; det finns inte oändligt med vatten!